CO2-utslipp per innb.
Indikatoren viser utslipp av karbondioksid per innbygger målt i tonn Les mer