IHDI - forskjeller i et land
IHDI er en indeks som måler utviklingen i et land, og justerer for om det er store forskjeller mellom fattige og rike i det landet. Les mer