Frem til januar i år, hadde de landene som står for produksjonen av halve verdens karbonutslipp forpliktet seg til å jobbe for karbonnøytralitet. Med USA tilbake i Parisavtalen, gikk dette tallet opp til to-tredjedeler

Klimatoppmøtet i 2020 skulle være en stor markering for Parisavtalens femårsjubileum. Covid-19 førte imidlertid til at møtet er utsatt til november 2021. Klimatoppmøtet er et årsmøte for alle landene som har sluttet seg til FNs klimakonvensjon. Derfor kalles de Conference of the Parties – COP.

Selv om det fysiske møtet, COP26, i 2020 ble utsatt, leverte likevel 75 partsland sine nye og mer ambisiøse mål om reduksjon av klimagasser slik Parisavtalen har vedtatt. EU har mål om 55 prosents reduksjon innen 2030, og Norge har forsterket sine mål fra en 40 prosents til en 50 prosents reduksjon.

De landene som står for produksjon av halve verdens karbonutslipp har forpliktet seg til å jobbe for karbonnøytralitet. Da USA nå i januar meldte seg inn igjen Parisavtalen, gikk dette tallet opp til to-tredjedeler. USA vil komme med sitt reduksjonsmål i løpet av året, og innen COP26 går av stabelen. FNs generalsekretær Antonio Guterres ønsket Joe Biden og USA velkommen tilbake i avtalen, og håper på en fortgang i arbeidet.

FNs klimapanel sin sjette hovedrapport er ventet i 2021/2022

I tillegg vil det i 2021 være noen milepæler innen FNs klimaarbeid.

FNs klimapanel (IPCC) sin sjette rekke med klimarapporter kommer i 2021-2022. Hovedrapporten vil komme ut i fire omganger.

  • I april kommer den første rapporten som omhandler klimasystemet, og det vitenskapelige grunnlaget
  • I september kommer den andre rapporten om virkninger, sårbarhet og tilpasninger til klimaendringene
  • I oktober kommer den tredje rapporten om tiltak og virkemiddel for å redusere utslipp av klimagasser

Disse tre delrapportene sys sammen til en synteserapport som er ventet ferdig den første halvdelen av 2022. Denne vil danne underlag når politikere og partslandene igjen skal vurdere status og sin framgang i henhold til Parisavtalen.

Les mer

FNs klimapanel (IPCC) sin framdriftplan om rapportene

Parisavtalen