Kunnskap, innovasjon og engasjement kan gi bærekraftige og fremtidsrettede løsninger. Derfor er FN-sambandet svært glade for å samarbeide med Ungt Entreprenørskap Norge.

Ungt Entreprenørskap bidrar til at elevene får jobbe utforskende, kreativt og skapende gjennom sine programmer Elevbedrift og Ungdomsbedrift.

Fra og med skolestart 2022-23, tilbyr FN-sambandet gratis foredrag om bærekraftig utvikling for alle skoleklasser som deltar i Elevbedrift eller Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap.

Gjennom samarbeidet med Ungt Entreprenørskap Norge håper FN-sambandet å bidra til at norske elever øker kunnskapen og handlingskompetansen for en bærekraftig fremtid.

Ta kontakt med din fylkesorganisasjon i Ungt Entreprenørskap for å starte med elev- eller ungdomsbedrift på din skole, og for å bestille foredrag.

FNs bærekraftsmål