Om oss

FN-sambandet er en norsk organisasjon, som har som hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Dette har vi gjort siden 1946. Vår hovedmålgruppe er barn og unge, og skoleverket. Hvert år møter vi over 100 000 unge mennesker gjennom vårt arbeid i skolen. Vi jobber også mot pressen, og det generelle publikum.

Til tross for navnet, er FN-sambandet uavhengig av FN og har ingen politisk tilknytning. Vi er medlem av World Federation of United Nations Associations (WFUNA), et internasjonalt nettverk bestående av andre FN-forbund. FN-sambandet mottar finansiell støtte fra Utenriksdepartementet. Vi er rundt 30 ansatte fordelt på kontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Se alle avdelinger og ansatte her →

FN-sambandet

Våre oppgaver er å:

  • informere om FN og FNs arbeid
  • skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål
  • øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
  • bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

Vårt flaggskip er FN-rollespillene, der det viktigste er rollespillet om FNs sikkerhetsråd. I dette rollespillet representerer elevene de forskjellige landene i Sikkerhetsrådet og de debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt.

Vi tilbyr også foredrag, filmvisninger, seminarer og debatter om internasjonale spørsmål over hele landet. Med undervisningsopplegg i tråd med nye lærerplaner, sikrer vi god kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. FN-sambandet har rundt 800 skoler og barnehager i sitt FN-skolenettverk. Vi har også over 50 medlemsorganisasjoner, deriblant arbeidslivsorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre.

Last ned: Jubileumsskrift – FN-sambandet 75 år (pdf)

FN-sambandets historie

Sertifisert miljøfyrtårnbedrift

FN-sambandet ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. Våre samarbeidspartnere og andre interessenter inviteres til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres.

Se vår innrapportering her

Miljøpolicy 2023

Pressekontakt

FN-sambandets pressetjeneste bistår norske medier og journalister med å finne fram i FN-systemet. Vi er oppdatert på FN-nyhetsbildet, og vi har aktuelle kilder og et bredt kontaktnettverk i FN. Som journalist bør du abonnere på våre pressemeldinger og nyhetsbrev, klikk her.

Pressehenvendelser kan rettes til kommunikasjonsleder og presseansvarlig Ellen Sporstøl, ellen.sporstol@fn.no, tlf 46 81 71 17

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få med deg et utvalg av månedens siste FN-nyheter, informasjon om FN-rapporter, nytt fra vår pressetjeneste. Er du lærer eller skoleleder, så sørg for krysse av for din skoletype.

Arbeidsliv og ILO

FN-sambandet har også et informasjonsmandat tilknyttet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), der vi informerer om internasjonale arbeidsspørsmål og ILOs arbeid.

FN-sambandets logo

Last ned FN-sambandets logo

Vårt tilbud til barn og unge

FN-skole

Vi har en ordning der skoler kan melde seg inn og bli FN-skole. Vi gir medlemmene spesialtilbud, rabatter og ekstra oppfølging på våre mange opplegg og aktiviteter.

UNESCO-skole

FN-sambandet koordinerer ett nettverk som består av skoler med spesiell satsing på internasjonalisert undervisning. Disse UNESCO-skolene bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt.

Tilbud til lærere og lærerstudenter

FN-sambandet er involvert i undervisning om bærekraftig utvikling (UBU), og tilbyr kurs til lærere og lærerstudenter om hvordan man underviser i bærekraftig utvikling. I tillegg er vi involvert i utvikling av den nye læreplanen.

FN-studentene

FN-studentenes formål er å engasjere, informere og skape debatt blant studenter. FN-studentene har lokallag i de største studentbyene. Lokallagene arrangerer alt fra debatter og foredrag til quiz og andre sosiale aktiviteter. Er du interessert i å bli medlem kan du ta kontakt med ditt lokallag.

FN-studentenes lokallag

FN-sambandets styre og medlemsorganisasjoner

Styret sitter i to år. Det nåværende styret ble valgt på landsmøtet i mai 2023.

FN-sambandets styre
Styret i FN-sambandet. Fra venstre: Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet, Jon Olav Bjergene fra UNIO og Lene Merete Bakkedal fra Skolenes landsforbund, styreleder Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service og Handel, Ingunn Blauenfeldt Christiansen fra NHO, Kristin Sæther fra LO, Ida Maria Evensen fra Tekna, styrenestleder Margrete Bjørge Katanasho fra LNU og Øivind Landmark fra KFUK/KFUM. FN-sambandets representant for de ansatte, Knut Straume, var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: FN-sambandet

Styreleder

Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel)

Anne Cecilie Kalternborn startet som ny styreleder i FN-sambandet, oktober 2021

Nestleder

Margrete Bjørge Katanasho (LNU)

Styremedlemmer

Kristin Sæther (LO)
Ida Maria Evensen (Tekna)
Ingunn Blauenfeldt Christiansen (NHO)
Øivind Landmark (KFUK/KFUM)
Jon Olav Bjergene (Unio)
Lene Merete Bakkedal (Skolenes landsforbund)
Knut Straume (ansattrepresentant i styret)

FN-sambandets årsberetning, strategi, vedtekter og organisasjonskart

Årsrapport 2022: FN-sambandet gjennomførte hele 1028 aktiviteter i 2022 (mot 700 året før), til sammen nådde vi 124 533 personer og FN.no satt igjen nye rekorder i antall besøk og sidevisninger. Se filmversjonen av alt vi oppnådde i 2022!

Jobbe i FN-sambandet?

Her kan du lese mer om våre ledige stillinger og aktuelle jobbmuligheter