Sommerstengt

Vi holder stengt i perioden 1.–31. juli. Bestillinger og eventuelle henvendelser vil først bli besvart når vi er tilbake i august.

God sommer fra FN-sambandet!

Om oss

FN-sambandet er en norsk organisasjon, som har som hovedoppgave å informere om FN og FNs arbeid. Dette har vi gjort siden 1946. Vår hovedmålgruppe er barn og unge, og skoleverket. Hvert år møter vi over 100 000 unge mennesker gjennom vårt arbeid i skolen. Vi jobber også mot pressen, og det generelle publikum.

Til tross for navnet, er FN-sambandet uavhengig av FN og har ingen politisk tilknytning. Vi er medlem av World Federation of United Nations Associations (WFUNA), et internasjonalt nettverk bestående av andre FN-forbund. FN-sambandet mottar finansiell støtte fra Utenriksdepartementet. Vi er rundt 30 ansatte fordelt på kontorer i Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

Se alle avdelinger og ansatte her →

Finn adressen til ditt lokalkontor her 

FN-sambandet

Våre oppgaver er å:

 • informere om FN og FNs arbeid
 • skape interesse for, og debatt om, FN og internasjonale spørsmål
 • øke forståelsen for årsaker og sammenhenger i internasjonal politikk
 • bidra til positive holdninger til solidaritet og internasjonalt forpliktende samarbeid

Vårt flaggskip er FN-rollespillene, der det viktigste er rollespillet om FNs sikkerhetsråd. I dette rollespillet representerer elevene de forskjellige landene i Sikkerhetsrådet og de debatterer problemstillinger knyttet til en aktuell konflikt.

Vi tilbyr også foredrag, filmvisninger, seminarer og debatter om internasjonale spørsmål over hele landet. Med undervisningsopplegg i tråd med nye lærerplaner, sikrer vi god kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. FN-sambandet har rundt 800 skoler og barnehager i sitt FN-skolenettverk. Vi har også over 50 medlemsorganisasjoner, deriblant arbeidslivsorganisasjoner, sivilsamfunnsorganisasjoner og andre.

Last ned: FN-sambandets historie (pdf)

FN-sambandets historie

Sertifisert miljøfyrtårnbedrift

FN-sambandet ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet og hjelper oss med kontinuerlig forbedring. Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall/ombruk, energi, innkjøp og transport. Hvert år innrapporterer vi tall for våre aktiviteter som resulterer i et klimaregnskap, samt resultater og statistikk. Denne informasjonen gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial, og gjøres offentlig tilgjengelig. Våre samarbeidspartnere og andre interessenter inviteres til å gi innspill om hvordan klima- og miljøpåvirkningen av våre tjenester kan forbedres.

Se vår innrapportering her

Miljøpolicy 2023

Pressekontakt

FN-sambandets pressetjeneste bistår norske medier og journalister med å finne fram i FN-systemet. Vi er oppdatert på FN-nyhetsbildet, og vi har aktuelle kilder og et bredt kontaktnettverk i FN. Som journalist bør du abonnere på våre pressemeldinger og nyhetsbrev.

Pressehenvendelser kan rettes til generalsekretær Catharina Bu, catharina.bu@fn.no, tlf. 971 87 740

Nyhetsbrev

Meld deg på våre nyhetsbrev og få med deg et utvalg av månedens siste FN-nyheter, informasjon om FN-rapporter, nytt fra vår pressetjeneste. Er du lærer eller skoleleder, så sørg for krysse av for din skoletype.

Arbeidsliv og ILO

FN-sambandet har også et informasjonsmandat tilknyttet Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), der vi informerer om internasjonale arbeidsspørsmål og ILOs arbeid. Vi har også observatørstatus i den norske ILO-komiteen

FN-sambandets logo

Last ned FN-sambandets logo

Vårt tilbud til barn og unge

FN-skole

Vi har en ordning der skoler kan melde seg inn og bli FN-skole. Vi gir medlemmene spesialtilbud, rabatter og ekstra oppfølging på våre mange opplegg og aktiviteter.

UNESCO-skole

FN-sambandet koordinerer ett nettverk som består av skoler med spesiell satsing på internasjonalisert undervisning. Disse UNESCO-skolene bruker UNESCO-tilknytningen som en paraply for ulike prosjekter sammen med vennskapsskoler nasjonalt og internasjonalt.

Tilbud til lærere og lærerstudenter

FN-sambandet er involvert i undervisning om bærekraftig utvikling (UBU), og tilbyr kurs til lærere og lærerstudenter om hvordan man underviser i bærekraftig utvikling.

FN-studentene

FN-studentenes formål er å engasjere, informere og skape debatt blant studenter. FN-studentene har lokallag i de største studentbyene. Lokallagene arrangerer alt fra debatter og foredrag til quiz og andre sosiale aktiviteter. Er du interessert i å bli medlem kan du ta kontakt med ditt lokallag.

FN-studentenes lokallag

FN-sambandets styre 

Styret sitter i to år. Det nåværende styret ble valgt på landsmøtet i mai 2023.

FN-sambandets styre
Styret i FN-sambandet. Fra venstre: Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet, Jon Olav Bjergene fra UNIO og Lene Merete Bakkedal fra Skolenes landsforbund, styreleder Anne-Cecilie Kaltenborn fra NHO Service og Handel, Ingunn Blauenfeldt Christiansen fra NHO, Kristin Sæther fra LO, Ida Maria Evensen fra Tekna, styrenestleder Margrete Bjørge Katanasho fra LNU og Øivind Landmark fra KFUK/KFUM. FN-sambandets representant for de ansatte, Knut Straume, var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: FN-sambandet

Styreleder

Anne-Cecilie Kaltenborn (NHO Service og Handel)

Anne Cecilie Kalternborn startet som ny styreleder i FN-sambandet, oktober 2021

Nestleder

Margrete Bjørge Katanasho (LNU)

Styremedlemmer

Kristin Sæther (LO)
Ida Maria Evensen (Tekna)
Ingunn Blauenfeldt Christiansen (NHO)
Øivind Landmark (KFUK/KFUM)
Jon Olav Bjergene (Unio)
Lene Merete Bakkedal (Skolenes landsforbund)
Knut Straume (ansattrepresentant i styret)

FN-sambandets fagråd

FN-sambandet har etablert et fagråd som samler eksperter, forskere og ledere med kunnskap om FN og multilateralt samarbeid. Det første møtet ble holdt tirsdag 19. mars. Fra høyre: Jenny Clemet von Tetzschner, stabssjef, parlamentarisk ledelse i Høyre, Torunn Tryggestad, nestleder og forsker i PRIO, Julie Wilhelmsen, forsker 1 i NUPI, Ole Jacob Sending, forskningssjef i NUPI, Thomas Aarheim, leder av FN-studentene, Benedicte Bull, professor ved UiO, og Catharina Bu, generalsekretær i FN-sambandet. Foto: FN-sambandet.

FN-sambandet, i tråd med sin nye strategi, har satt på plass et fagråd for året 2024. Dette rådet har en bred sammensetning av forskere, eksperter og ledere med kunnskap om multilateralt samarbeid og FN-relaterte spørsmål, og det første møtet ble holdt 19. mars. 

Med til sammen fire møter planlagt i år, skal fagrådsmedlemmene samles i en møteplass og et idéverksted for «FN-interesserte», der utveksling og lufting av tanker og ideer vil være i søkelyset. Målet er å sikre mer kunnskap og mer debatt – i forskjellige fora – rundt det som mange føler er et komplisert FN-system.

Fagrådet består i dag av 13 eksperter og ledere fra hver sitt felt, alle med tilknytning til et spesielt relevant fagmiljø for FN-relaterte spørsmål. Du kan lese mer om dette Rådet her.

Fagrådsmedlemmer 2024-2025

 • Arvinn Gadgil, direktør UNDP Global Policy Centre for Governance
 • Astrid Hoem, leder, AUF
 • Benedicte Bull, professor, UiO
 • Cecilie Hellestveit, jurist og samfunnsviter
 • Christine Smith-Simonsen, førsteamanuensis i historie UiT
 • Jenny Clemet von Tetzschner, stabssjef, parlamentarisk ledelse, Høyre
 • Julie Wilhelmsen, forsker 1, NUPI
 • Kai Eide, tidl. diplomat, fredsmekler og FN-utsending
 • Niels Nagelhus Schia, seniorforsker NUPI
 • Ole Jacob Sending, forskningssjef NUPI
 • Thomas Aarheim, leder FN-studentene
 • Torunn Tryggestad, nestleder og forsker, PRIO

FN-sambandets årsberetning, strategi, vedtekter og organisasjonskart

FN-sambandet utgir ikke lengre årsberetninger årlig, i tråd med endringer i regnskapsloven som ikke lenger krever slik rapportering fra mindre virksomheter. 

For 2022 laget vi i stedet en filmversjon av årsrapporten vår: FN-sambandet gjennomførte hele 1028 aktiviteter i 2022 (mot 700 året før), til sammen nådde vi 124 533 personer og FN.no satt igjen nye rekorder i antall besøk og sidevisninger. Se filmen her:

Jobbe i FN-sambandet?

Her kan du lese mer om våre ledige stillinger og aktuelle jobbmuligheter