Areal

Hva skiller ulike land og hvorfor er verden som den er? Å sammenligne land kan gi verdifull kunnskap om likheter og ulikheter i verden. Her kan du sammenligne størrelsen på landene.

Norge

385 178

kvadratkilometer

India

3 287 259

kvadratkilometer

India er 8,53 ganger større enn Norge

Befolkning

Innbyggere

5 474 360

Norge

mennesker i Norge

1 428 627 663

India

mennesker i India

Se statistikk over befolkningstall i alle land

Barn per kvinne

Gjennomsnittlig antall barn som fødes per kvinne

10 5

Norge

1,5

barn per kvinne i Norge

10 10 0

India

2,0

barn per kvinne i India

Se statistikk over fruktbarhet i alle land

Barnedødelighet

Antall barn som dør før de har fylt fem år, per tusen fødte

1 2

Norge

2

barn dør per 1000 levendefødte i Norge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

India

31

barn dør per 1000 levendefødte i India

Se statistikk over barnedødelighet i alle land

Fattigdom

BNP per inbygger

Bruttonasjonalprodukt fordelt likt på antall innbyggere, justert for kjøpekraft

Norge

114 899

BNP per innbygger i PPP-dollar i Norge

3

India

8 379

BNP per innbygger i PPP-dollar i India

Se statistikk over BNP for alle land

Menneskelig utvikling

Hvilken plass kommer landet på når en ser på utdanning, helse og økonomi?

19

Norge

2 / 188

Human Develompent Index for Norge

12

India

129 / 188

Human Develompent Index for India

Se statistikk over HDI for alle land

Sult

Andel av befolkningen som er underernært

Norge

Mangler data

Hvorfor mangler det statistikk?

0 5 10 10 10 10 10 10 10 10

India

1,5

av 10 personer er underernærte i India

Se statistikk over underernærte i alle land

Klima

Økologiske fotavtrykk

Hvis alle mennesker skulle hatt samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i landet, hvor mange jordkloder ville vi trengt?

9 9 9 4

Norge

3,4

jordkloder i Norge

7

India

0,7

jordkloder i India

Se statistikk over økologisk fotavtrykk for alle land

CO2-utslipp

Antall tonn CO2-utslipp per person

10 10 10 10 10 10 7

Norge

6,73

tonn CO2-utslipp per person i Norge

10 6

India

1,58

tonn CO2-utslipp per person i India

Se statistikk CO2-utslipp per person for alle land 

Helse

Drikkevann

Andelen av befolkningen som har tilgang til rent drikkevann

10 10 10 10 10 10 10 10 10 9

Norge

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i Norge

India

Mangler data

Hvorfor mangler det statistikk?

Se statistikk over rent vann i alle land

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

10 10 10 10 10 10 10 10 10 7

Norge

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Norge

10 10 10 10 10 10 10 10 9 0

India

8,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i India

Se statistikk over vaksine mot meslinger i alle land

Utdanning

Skolegang

Hvor mange år er det forventet at ett barn går på skole?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Norge

14

er forventet antall år i skolen i Norge

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

India

11

er forventet antall år i skolen i India

Se statistikk over forventet år i skole for alle land

Lese- og skriveferdigheter

Andel av befolkningen over 15 år som kan lese og skrive

Norge

Mangler data

Hvorfor mangler det statistikk?

10 10 10 10 10 10 10 6 0 0

India

7,6

kan lese og skrive i India

Se statistikk over alfabetisme i alle land

Likestilling

Skjevfordeling mellom kjønnene

Skjevfordeling mellom kjønnene for helse, medbestemmelse og yrkesaktivitet

0

Norge

0,016

GII-indeksen i Norge

5

India

0,490

GII-indeksen i India

Se statistikk over GII-indeks for alle land

Arbeid

Arbeidsledighet

Andelen mennesker som kan jobbe som ikke har jobb.

7 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Norge

0,3

arbeidsdyktige personer står uten jobb i Norge

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10

India

0,7

arbeidsdyktige personer står uten jobb i India

Se statistikk over arbeidsledighet i alle land