Hvem får jobb i FN?

FN-sekretariatet sysselsetter rundt 40.000 personer over hele verden, i tillegg til at de fredsbevarende styrkene og ulike FN-organisasjonene har sine ansatte på alle sine fagområder.

FN rekrutterer folk med bakgrunn fra ledelse og administrasjon, IT, jus, kommunikasjon, bibliotek og dokumentasjon, økonomi, transport, sikkerhet, statistikk, samfunnsvitenskap og finans for å nevne noe.

Verdens helseorganisasjon (WHO) trenger leger og helsepersonell, Verdens matvareprogram (WFP) trenger ernæringseksperter og agronomer, UNESCO trenger utdanningseksperter og så videre. Spesialister innen bistand og utvikling, politikk, samfunnsøkonomi og lignende er naturlig nok en god representert yrkesgruppe innen FN.

Generelt ønsker FN ofte erfaring med internasjonalt arbeid og opphold fra før (særlig utenfor Europa, USA og Canada), og språkkunnskap på et avansert nivå i ett eller flere av FNs seks offisielle språk. Som regel må man ha språkkunnskap av to eller flere FN-språk.

Mange ulike utdannelser kan føre til en FN-karriere. Generelt gjelder likevel et relativt høyt krav til utdanning, fortrinnsvis på masternivå med gode resultater. Det finnes muligheter for studenter eller nyutdannede å få en fot innenfor systemet og skaffe seg erfaringen som kreves for en jobb i organisasjonen.

Norec finansierer stillinger i FN og Verdensbanken

FNs egne sider for jobbsøkere

FNs egen HR-portal gir svar på spørsmål om rekruttering, og regler og rettigheter når det gjelder jobb i FN.

UNDPs lønnskalkulator for ulike stillinger i FN

Praktikantstillinger

Praktikantstillinger er for de som holder på med med universitetsutdanning, eller som er nyutdannet uten yrkeserfaring. I FNs jobbsøkerportal UN Inspira legges utlysninger til praktikantopphold i FN-sekretariatet og tilhørende organisasjoner ut. Det er lurt å følge med på utlysninger og muligheter flere steder da mange av FNs fond og programmer kun lyser ut stillinger på sine egne nettsider/jobbsøkeportaler.

For å kvalifisere til en praktikantjobb må man minimum studere på siste året på en bachelorgrad eller være underveis i et studieløp på master/PhD nivå. Man må gjennomføre praktikantoppholdet under studiene, eller innen et år fra man ble uteksaminert. Gode språkkunnskaper i engelsk eller fransk er et krav.

Praktikantopphold er en spennende måte å få kunnskap og arbeidserfaring, samtidig som man kan knytte kontakter. Et opphold kan vare fra to til seks måneder. Praktikantstillingene i de fleste FN-organisasjoner er ulønnet, men nordmenn som blir tilbudt en praktikantjobb kan søke stipend gjennom NOREC for å dekke noe av sine bo- og reiseutgifter (se lenke med informasjon under).

Liste over praktikantstillinger i UN City i København

Praktikantstillinger og jobbmuligheter for nordmenn i FN

Informasjon om NORECs stipendordning for FN-praktikanter

Les mer om praktikantstillinger på FNs nettsider

Jobb i FN
En praktikant og en YPP-kandidat tar bilde foran en fotovegg under i en pause på Generation Equality forum i Bangkok. Å arbeide med kommunikasjon og tilrettelegging av større ministerkonferanser er en av oppgavene man kan få som ansatt/praktikant i FN-sekretariatet. Foto: Linn Enger Leigland

FNs Young Professionals Programme

FNs Young Professional Programme (YPP) holder årlig en eksamen innen tre ulike jobbfamilier for unge jobbsøkere fra underrepresenterte medlemsland. Norge har de siste årene stått på denne listen, også i 2023. I år rekrutterer FN kandidater med akademisk bakgrunn fra IKT og økonomifag. Kandidater som består eksamen og intervju innen sitt fagfelt blir skrevet opp på en tjenesteliste som FN rekrutterer fra når det er ledige jobber i FN-sekretariatet. Man blir stående på listen i tre år, men er ikke garantert jobb selv om FN tilstreber og ansette alle som havner på tjenestelisten.

For å kunne søke kan man ikke være eldre enn 32 år det året man søker. Man må også ha statsborgerskap fra ett av landene som er med i årets YPP. Fullførte studier på bachelornivå er et minimumskrav, og søkerne må ha svært gode språkkunnskaper i engelsk eller fransk. Kunnskaper i flere FN-språk er et stort pluss.

Informasjon fra Utenriksdepartementet om FNs rekrutteringsprogram (YPP) for nyutdannede

Gå direkte til FNs side med informasjon om YPP og søknadsprosessen

Junior Professional Officer (JPO)

En juniorekspert er en som er ansatt i FN, og får kontrakt med lengde på ett til tre år. Etter endt kontrakt kan man søke andre jobber i FN-systemet. En JPO skal være forholdsvis ung, må ha en universitetsgrad på masternivå, og minimum 1-2 års relevant arbeidserfaring. Det er Norec som koordinerer utlysning, rekrutterer og finansierer juniorekspertstillinger i Norge. Se Norecs sider for informasjon om disse stillingene og Utenriksdepartementets informasjonsside om junioreksperter.

FN-systemet har i tillegg sine egne junioreksperter som man kan søke på direkte , og ikke gjennom Utenriksdepartementet. Les mer om junioreksperter i FN-systemet -Junior Professional Officer Service Center.

UN Volunteers (FNs fredskorps)

Frivillige i FN jobber i regi av UN Volunteers Programme (UNV) verden over. Det er tre ulike måter man kan jobbe som frivillig for UNV:

  1. I utlandet/som feltarbeider
  2. I sitt eget land
  3. Online

UNV rekrutterer rundt 2000 frivillige til utenlandsoppdrag årlig. For å få disse jobbene må man være minimum 25 år, ha minimum to års arbeidserfaring og gode språkkunnskaper i fortrinnsvis engelsk, spansk, eller fransk. Man må også være tilpasningsdyktig og villig til å arbeide i krevende landsituasjoner.

Du kan lese mer om UNV og søke på stillingene deres her

Frivillig i FN
Som frivillig i FN kan du jobbe på spennende prosjekter over hele verden. Frivillige jobber som regel i 6-12 måneder med mulighet for å forlenge kontraktene sine. Foto: UN Volunteers

Ulike humanitære og internasjonale stillinger

En annen inngang for å finne jobb i FN er å lete gjennom FNs egne sider med ledige stillinger, eller jobbsøkerportalene til de ulke FN-byråene. Ved hver stillingsannonse står det som regel en detaljert forklaring på hvordan man søker.

Utenriksdepartementet kan også lyse ut FN-stillinger utenom juniorekspert-nivået (P1/P2-nivået), så det lønner seg å følge med på UD sine UDs sider om stilling ledig internasjonalt.

Innenfor det humanitære feltet finnes det også nettsteder innenfor og utenfor FN-systemet som kan være interessante. Her er et utvalg:

  • RELIEFWEB har siste nyheter om humanitært arbeid, og et interaktivt kart over steder med ledige stillinger.
  • NORCAP er en norsk beredskapsstyrke som sender personell til FN og andre internasjonale humanitære oppdrag.
  • NORDEM er en norsk beredskapsstyrke som sender personell til situasjoner som overvåker menneskerettighets- og demokratibygging.
  • UN JOBS er en side med jobber i FN og humanitære organisasjoner over hele verden der man kan søke etter jobber i de landene man er interessert i.
  • IMPACTPOOL er en side med stillingsutlysninger i FN, humanitære- og andre internasjonale organisasjoner.
  • EPLO eller European Peacebuilding Liaison Office er en plattform for ulike frivillige organisasjoner og tenketanker som jobber med fredsbygging og konfliktløsning. Jobber og praktikantstillinger i de 45 medlemsorganisasjonene lyses ut her.
  • DEVEX er en plattform med nyheter fra bistandsbransjen og ledige jobber i bistandssektoren over hele verden.

Fredsbevarende operasjoner

Det er forsvaret i Norge som har ansvar for, og som rekrutterer norsk militært personell til de internasjonale operasjonene i FN. Les mer om internasjonale operasjoner i forsvaret.

Det er også behov for privat personell til fredsbevarende operasjoner, de rekrutteres ikke gjennom forsvaret, men søk etter Peacekeeping Operation her: Privat personell til fredsbevarende operasjoner.

FNs fredsbevarende styrker
Norsk personell i FNs fredsbevarende styrkers FAST gruppe (Fly Away Security Team) på fotpatrulje i en landsby nær flyplassen i Bamako, Mali i 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Språkrelatert jobb

FN sekretariatet har en ressursbank med kandidater til språkrelaterte jobber eller oppdrag som tolker eller oversettere. For å komme med i den, må du ha det språket du oversetter til som førstespråk, beherske engelsk flytende, og helst ha gode kunnskaper i fransk. Kunnskap om flere av de offisielle FN-språkene er en fordel. Utdanningen må være på universitetsnivå eller tilsvarende. Det finnes også jobbmuligheter for språklærere.

Mer om jobb som FN-tolk og oversetter.

Andre ressurser med informasjon om jobb i FN