FNs bærekraftsmål 4 handler om utdanning og målet skal sikre at elevene får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling. FN-sambandet er en pådriver for at undervisning for bærekraftig utvikling, og globalt medborgerskap blir integrert i undervisningen på en helhetlig og tverrfaglig måte. Med våre nye utformede kurs for lærere, lærerstudenter og lærerutdanninger ønsker vi å motivere, engasjere og ruste lærere til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen.

Historie: FN-sambandet som sentral pådriver i utviklingen av nye læreplaner

Hovedgrunnen til at FN-sambandet tilbyr «Ressursbank Bærekraft», kurs for lærere, lærerstudenter og lærerutdanninger, er fordi bærekraftsmål nummer fire handler om god utdanning. Målet skal sikre at elevene får en utdanning som fremmer bærekraftig utvikling. Det innebærer blant annet at Norge, fram mot 2030, vil måles på hvorvidt nasjonale utdanningsstrategier, læreplaner, lærerutdanningen og elevvurderinger integrerer:

 • utdanning for globalt medborgerskap
 • utdanning for bærekraftig utviklings og livsstil
 • likestilling
 • menneskerettigheter
 • freds- og ikke voldskultur
 • verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

For å nå bærekraftsmålene trenger vi en skole som viser hvordan verdens utfordringer henger sammen, og som gir elevene mulighet til å utvikle sin handlingskompetanse for bærekraftig utvikling. Nye læreplaner har vært et viktig steg på veien til å oppnå disse målene. Stortinget har vedtatt at bærekraftig utvikling blir et av tre tverrfaglige temaer i nye læreplaner. I den nye overordnede delen av læreplanene som ble vedtatt i september 2017, heter det blant annet at "Bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema i skolen skal legge til rette for at elevene kan forstå grunnleggende dilemmaer og utviklingstrekk i samfunnet, og hvordan de kan håndteres".

Bærekraftig utvikling og demokrati- og medborgerskap er viktige tema i framtidens skole, og utgjør kjernen i FN-sambandet sitt arbeid. FN-sambandet var lenge pådriver for at nye læreplaner skulle tilrettelegge for en helhetlig og tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling som viser det globale samspillet mellom sosiale, økonomiske og miljømessige forhold. Dette fordi en slik type undervisning vil være i tråd med FNs definisjon av bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. FN-sambandet var derfor høringsinstans for nye læreplaner, og har levert høringsinnspill til ny overordnet del av læreplanen. Vi har også gitt innspill til arbeidet med kjerneelementer i følgende fag: samfunnsfag, naturfag, KRLE, arbeidslivsfag, mat og helse, valgfaget "internasjonalt samarbeid". I tillegg har vi gitt innspill til nye læreplaner på studieforberedende Vg2 og Vg3 i programfagene politikk og menneskerettigheter, sosiologi og sosialantropologi, samfunnskunnskap.

Bærekraftsmål 4

Lærerkurs

FN-sambandet tilbyr et heldags kurs (4 timer) som er ment å motivere, engasjere og ruste lærere til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen. Har skolen mindre enn 4 timer til rådighet, kan kurset fint tilpasses skolens timeplan ved forespørsel. Formålet med kurset er å få lærere i gang og inspirere til det videre arbeidet med hvordan undervise for bærekraftig utvikling, samt gi konkrete tips, triks og eksempler som blir nyttige i prosessen videre. Kurset retter seg mot lærere i alle undervisningsfag og for alle årstrinn.

Kurset er delvis interaktivt, og består av vekselvis forelesning og praktiske læringsaktiviteter. Kurset skal gi lærerne:

 • kjennskap til den praktiske betydningen av bærekraftig utvikling som ett av tre tverrfaglige temaer i nye læreplaner
 • grunnforståelse om prinsippet om bærekraftig utvikling og dens tre dimensjoner
 • grunnforståelse om FNs bærekraftsmål, spesielt bærekraftsmål 4 og delmål 4.7
 • innsikt i skoleforskning om hva god undervisning for bærekraftig utvikling innebærer
 • konkrete tips og triks (praksiseksempler og undervisningsmetoder) om hvordan en kan få til en god undervisning for bærekraftig utvikling
 • trening i å utvikle, og gjennomføre, læringsaktiviteter som fremmer bærekraftig utvikling
 • en praktisk workshop hvor kursets faglige innhold og praktiske læringsaktiviteter sammenflettes

Skal kurset arrangeres på tvers av flere skoler, anbefaler vi at det kommer minst to lærere fra samme skole for å sikre best læringsutbytte.

Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling dersom du lurer på om vi kan holde kurs for lærere ved din skole.

Et informativt og inspirerende foredrag tilpasset lærere og deres pedagogiske utfordringer i klasserommet, med fokus på bærekraft og hvordan vi alle kan bidra, lærer som elev, voksen som ung. Sitter igjen med mange refleksjoner, men også motivasjon for veien videre. Takk for mange tips! Holder særlig en knapp på rollespill i undervisningen.

Lærer ved Ski videregående skole etter endt lærerkurs høsten 2020

Kurs for lærerutdanninger og lærerstudenter

FN-sambandet tilbyr et heldagsopplegg som skal ruste lærerutdanninger og/eller lærerstudenter til undervisning for bærekraftig utvikling i skolen.

Opplegget inneholder en blanding av forelesning og praktiske læringsaktiviteter som skal gi:

 • grunnforståelse om FNs bærekraftsmål og prinsippet om bærekraftig utvikling
 • informasjon om hvordan bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige elementer i nye læreplaner, og hva det vil si for studentene i praksis
 • praktiske eksempler og metoder for undervisning om bærekraftig utvikling fra skoleforskning, og skoler rundt om i Norge
 • trening i å utvikle, og gjennomføre, læringsaktiviteter som fremmer bærekraftig utvikling

Ta kontakt med din nærmeste regionavdeling dersom du lurer på om vi kan holde kurs for lærerstudentene og/eller ved lærerutdanningen deres.

Undervisningsopplegg «Ressursbank Bærekraft»

FN-sambandet har utviklet tverrfaglige læringsressurser om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål for alle årstrinn:


Undervisningsopplegget «Ressursbank Bærekraft» har som læringsmål å:

 • vise elevene hvordan verden henger sammen
 • engasjere elevene i bærekraftige løsninger
 • utfordre elevenes kritiske sans
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling

Våre samarbeidspartnere

Oppgavene for barneskolen er utviklet av FN-Sambandet og UNICEF Norge i samarbeid med lærere og elever på mellomtrinnet i barneskolen. En spesiell takk til Gamlebyen skole, Halmstad skole, Skavanger skole, Erdal barneskole, Høyeggen skole, Fjellhamar skole, Hystad skole, Hallagerbakken skole, Ridabu skole og Uranienborg skole, som har vært med på å utvikle oppgavene.

Også oppgavene for ungdomsskolen er utviklet i samarbeid med lærere og elever i målgruppen. De er basert på kvalitative intervjuer og gruppesamtaler med mer enn 100 elever og 45 lærere fra hele landet. En spesiell takk til elever og lærere ved Stokkan ungdomsskole, Børstad ungdomsskole, Hoppern skole, Gran ungdomsskole, Ajer ungdomsskole, Sommerlyst skole og Tromstun skole for innspill, innsikt og råd. Denne delen av prosjektet er støttet av UNESCO-kommisjonen og Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet.

Oppgavene for videregående skole er også laget med støtte av UNESCO-kommisjonen og Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet. En spesiell takk til lærere ved Charlottenlund videregående skole, Trondheim Katedralskole, Byåsen videregående skole, Stord videregående skole og Kvaløya videregående skole, som har hjulpet oss med å utvikle oppgavene.