Fag: Historie, KRLE / Religion og etikk, Naturfag, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn: VGS, 5-7 trinn, 8-10 trinn
Tema: Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN, Klima og miljø, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk: 45 min

Temaer vi holder foredrag om

Kan FN fortsatt spille en viktig rolle i internasjonale konflikter, eller er organisasjonen spilt ut på sidelinjen av stormaktene? Foredraget tar opp FNs rolle i konflikter og Sikkerhetsrådets funksjon. Det brukes eksempler fra ulike konflikter for å få frem nyansene i internasjonalt fredsarbeid, for eksempel den arabiske våren. 

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om FN, fred og sikkerhet.

Vi tilbyr også et eget spesialisert foredrag om FN, fred og sikkerhet i lys av Ukraina-invasjonen. Dette foredraget tar utgangspunkt i ett år med storkrig i Ukraina, hva FN gjør og utsiktene for fred.

Sikkerhetsrådet
Sikkerhetsrådets møte om opprettholdelse av internasjonal fred og sikkerhet. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

FNs klimapanel og FNs naturpanel har lagt frem flere rapporter de siste årene som viser at verden er truet av klimaforandringer. FNs generalsekretær Antonio Guterres varsler kode rød for menneskeheten. Hva skyldes klimaforandringene? Hva kan vi gjøre for å forhindre en klimakatastrofe? Hva gjør FN?

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om klimaendringer, og vår temaside om naturmangfold. 

FNs generalsekretær António Guterres
FNs generalsekretær António Guterres orienterer pressen om klimakrisen. Foto: UN Photo/Jaclyn Licht

En stor del av FNs arbeid handler om å skape utvikling i fattige land. Men hvordan jobber FN egentlig med dette? Hva er FNs bærekraftsmål? Hvordan ligger egentlig verden og Norge an til å nå bærekraftsmålene?

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om FN og bærekraftig utvikling.

SDG Moment
Bilde fra «SDG Moment» – en begivenhet under høynivåuken (UNGA) i FNs generalforsamling, som skal sette søkelys på bærekraftsmålene. Foto: UN Photo/Mark Garten

Hva er menneskerettigheter? Hvem gjelder de for? Hvem skal bestemme over menneskerettighetene? Hvordan jobber FN med menneskerettighetsspørsmål? Foredraget tar opp hva menneskerettighetene er, og inneholder diskusjon av en rekke etiske dilemmaer knyttet til tema.

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om menneskerettigheter.

Dukken Amal
Dukken Amal representerer en 10 år gammel syrisk flyktningjente. Hun er et internasjonalt symbol på medfølelse og menneskerettigheter. Foto: UN Photo/Mark Garten

Måten arbeidslivet utformes på er viktig for FN og de globale utfordringene verden står overfor. FN jobber spesielt for organisasjonsfrihet og likestilling, og mot barnearbeid, tvangsarbeid og diskriminering. FNs arbeidsorganisasjon ILO står i front i utformingen av de internasjonale reglene for arbeidslivet.

Dette foredraget tar utgangspunkt i vår temaside om arbeidsliv.

Arbeidsledighet
Arbeidsledighet og undersysselsetting har blitt en stor bekymring for myndigheter verden over. Foto: UN Photo/M. Grant

Er demokrati noe mer enn at flertallet bestemmer? Er det mer enn bare politiske valg? Hva innebærer det å leve i et demokrati og hvilket ansvar har elevene selv for å styrke demokratiet? I dette foredraget vil elevene lære å se sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter, og bedre forstå hva det innebærer å være en aktiv medborger.

Dette foredraget tar utgangspunktet i vår temaside om demokrati og medborgerskap.

«Black Lives Matter»-protest
En fredelig «Black Lives Matter»-protest fra Hyde Park til Trafalgar Square i London. Foto: Akhere Unuabona/Unsplash

Påmelding og pris

Vi har kontorer over hele landet som står for foredragsvirksomheten vår. Foredragene tilbys på både norsk og engelsk, avhengig av kontorenes kapasitet. Foredraget krever ingen forberedelser. Tidsrammen på alle foredrag er 45 min, men vi prøver å tilpasse oss deres ønsker. Ta gjerne kontakt.

FN-foredrag koster kr 600 for FN-skoler, og kr 1100 for andre skoler. Alle foredrag som holdes hos FN-sambandets kontorer er gratis, uavhengig om dere er FN-skole eller ikke.

Vi holder også alle foredragene våre digitalt dersom praktiske forutsetninger krever det, eller om skolene ønsker det. Et digitalt foredrag koster kr 400 for FN-skoler, og kr 800 for andre skoler.

Klikk her for å lese mer om å bli en FN-skole.

Kontakt ditt nærmeste regionskontor for å avtale et fysisk eller digitalt FN-foredrag:

Ta kontakt med ditt lokale kontor for å avtale tidspunkt og aktivitet for undervisningsopplegg til elever og/eller lærere:

Om du jobber i en kommune, organisasjon eller i et selskap, gå inn på denne siden i stedet.