Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det er FNs barnefond (UNICEF) som har fått i oppdrag å sørge for en rettferdig fordeling av koronavaksinen verden over. Når vaksinen er godkjent og klar, er det ikke bare rike land som står på leveranselisten, lav- og middelinntektsland vil også få tildelt vaksiner så snart som mulig. UNICEF har fått i oppgave å fordele vaksinene. FN-organisasjonen er den største vaksinekjøperen i verden, både for barnevaksinasjonsprogrammer og i forbindelse med smitteutbrudd.

UNICEF jobber nå sammen med mer enn 350 logistikkpartnere, inkludert større flyselskaper, shippingselskaper og andre logistikkselskaper for å få levert vaksinene til 92 land, ifølge UN News.

– Dette helt uvurderlige samarbeidet vil langt på vei sørge for at vi har god nok transportkapasitet på plass for denne historiske og massive operasjonen. Vi trenger alle mann på dekk for å levere covid-19-vaksinene, sprøyter og beskyttelsesutstyr som skal holde førstelinjearbeidere over hele verden trygge, sier Etleva Kadilli, direktør for UNICEFs forsyningsdivisjon.