Andelen barn i grunnskolenprosent (2019)

Andelen barn i grunnskolen2019

Land prosent (2019)
Nepal 96.3
Kasakhstan 86.9
Ghana 86.2
Djibouti 66.5

[[ modalTitle ]]

Andelen barn i grunnskolen2019

prosent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Andelen barn i skolen er basert på myndighetenes offisielle tall over hvor mange som er innrullerte i skolen, i forhold til hvor mange barn som bor i landet i den samme skolealderen.

Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO.