Forklaring

Havet vil sannsynligvis stige i framtida som følge av global oppvarming, både fordi havvannet utvider seg når det blir varmere, og fordi pol-områdene med is smelter og renner ut i havet.

Forskere har funnet ut at is og snøsmelting vil gi størst havnivåstigning i et bredt belte langs ekvator, som omfatter de fleste fattige og lavtliggende kyststater. 

Havstigningskart