Forklaring

Tallene er estimater fra 1950 til 2023, i tillegg til fremskrivinger (projeksjoner) fra 2023 til 2095. 

Fremskrivingene som er gjengitt her er hentet fra FNs befolkningsdivisjons siste fremskrivinger, og er basert på medium-varianten, det vil si at andre faktorer som fruktbarhet, migrasjon og levealder holder seg stabile.

Tallene ble sist revidert i 2022 av United Nations Population Division.