Forklaring

Befolkningstettheten beregnes ved å dele den totale befolkningen på totalt landareal.

Statistikken viser også tall for de kommende årene. Disse anslagene er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile. 

Verdenskart over befolkningstettheten