Forklaring

Statistikken er en basert på Rødlisteindeksen ("Red List Index") fra organisasjonen International Union for Conservation of Nature, og viser i hvilken grad det lokale biologiske mangfoldet står i fare for utryddelse.

Tap av biologisk mangfold som følge av jakt, byggeprosjekter og klimaendringer er en stor utfordring verden over. Mange krypdyr, fugler og pattedyr trues av utryddelse.

Rødlisteindeksen er en indikator på hvor raskt biologisk mangfold forsvinner og en del av FNs bærekraftsmål delmål nummer 15.5.1