Forklaring

Bistand inkluderer både alle typer støtteordninger fra andre – som for eksempel lån og assistanse – og rene pengegaver gitt fra offentlige donorer. Tallene er i dagens US dollar.