Forklaring

Her er bruttonasjonalinntekten (BNI) per innbygger uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parities, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når BNI måles ved hjelp av PPP, tas det hensyn til prisnivået og kjøpekraften i hvert enkelt land ved utregningen. Her er BNI omregnet til gjeldende internasjonale dollar ved bruk av kjøpekraftenheter. En internasjonal dollar har samme kjøpekraft ovenfor BNI, som en US dollar har i USA. Denne omregningen gjør man for å enklere kunne sammenligne landene.