Forklaring

BNP er et mål for den samlede verdiskapingen i et land og er her uttrykt i amerikanske dollar.