Forklaring

Tallene for jordbruksareal refererer til jord som er dyrket opp og som brukes til jordbruksproduksjon. Jordbruksareal som er ute av bruk regnes ikke med. Tallene er levert av SSB til FNs organisasjon for ernæring og landbruk, FAO.