Forklaring

Her er fattigdom uttrykt i såkalte PPP-dollar. PPP står for Purchasing Power Parity, eller kjøpekraftenheter på norsk. Når fattigdom måles ved hjelp av PPP regner man med hva varer koster og hvor høye inntekter hvert enkelt land har. Statistikken viser dermed hvor stor del av befolkningen i et land som lever for mindre enn det man kan få kjøpt for 1,90 amerikansk dollar i USA. 

Indikator 1.1.1 er del av FNs bærekraftsmål 1, som handler om at ingen skal leve for under 1,90 dollar om dagen.