Forklaring

Å registrere barn ved fødselen i offentlige registre er viktig for å sikre individuelle rettigheter. 

Til tross for positiv utvikling har ett av fire barn under fem år verden over ennå ikke blitt offisielt registrert hos myndighetene. Det er UNICEF som samler inn tallene, og tallene er det som er registrert de siste ti årene.

Dette er en indikator for FNs bærekraftmål ,delmål 16.9.1 som handler om å sikre juridisk identitet for alle, blant annet med å registrere alle som blir født, innen 2030.