Forklaring

Her kan du se hvor mange år en person er forventet å gå på skole i de ulike landene. Dette er regnet ut fra andelen som er innskrevet på de ulike årskull.