Forklaring

Indeksen er basert på 23 indikatorer. Seks indikatorer måler pågående indre eller internasjonale konflikter landet deltar i. Ti indikatorer måler sosial sikkerhet og trygghet for befolkning. Syv indikatorer måler våpentilgang og militarisering.

Indikatorene er vektet på en skala fra 1 til 5, der den laveste verdien er det mest fredelige landet. 

Arbeidet med indeksen er utført av forskningsorganisasjonen The Institute for Economics and Peace (IEP). Indeksen både anerkjent og kritisert, siden resultatet alltid vil variere ut fra hvilke indikatorer som legges til grunn.

Du kan utforske hver enkelt indikator ved å klikke på lenken til kilden.