Forklaring

For å opprettholde folketallet på lengre sikt, må fruktbarhetstallet være ca. 2,1 (reproduksjonsnivået).

Tallene for årene framover i tid er hentet fra FNs befolkningsberegning, og er et snitt over 5 år. Her er tallene basert på at befolkningsvekst, migrasjon og dødelighet i landet holder seg stabilt. Tallene kan avvike noe fra nasjonale statistikkbyråer sine tall. 

Tallene ble sist revidert i 2022 av United Nations Population Division.