Forklaring

Andelen barn i skolen er basert på myndighetenes offisielle tall over hvor mange som er innrullerte i skolen, i forhold til hvor mange barn som bor i landet i den samme skolealderen.

Tallene er samlet inn av FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, UNESCO.