Forklaring

Et langt og sunt liv, kunnskap og en anstendig levestandard er med andre ord definert som viktige faktorer for menneskelig utvikling. Indeksen ønsker å beskrive flere aspekter rundt fattigdom og levekår i ulike land, enn bare økonomisk utvikling.

Verdien av indeksen går fra 0 til 1, der 0 er dårligst og 1 er beste verdi.

Det er FNs utviklingsprogram (UNDP) som har utviklet metoden, og hvert år kommer det en rapport som viser rangeringen av landene i verden. Human Development Report