Forklaring

Tallene er hentet inn og publisert av Amnesty International.

Oversikten viser bare de henrettelsene som er i juridiske systemet, og dekker ikke utenomrettslige henrettelser. Det er også mange land som ikke vil fortelle hvor mange henrettelser som gjøres årlig.

Det landet som utfører flest henrettelser er Kina, men de oppgir ikke antallet (man regner med flere tusen hvert år – vi har skrevet 1000+). Land som Nord-Korea, Vietnam, Syria, Oman og Sør-Sudan har ikke gitt opplysninger til Amnesty. Det er også mange flere land som dømmer dødsstraff, men som ikke gjennomfører selve henrettelsen. 

De aller fleste tallene er minimumstall, det vil si at det er grunn til å tro at det faktiske antallet er høyere.