Forklaring

Indikatoren viser ikke andelen hiv-smittede i befolkningen, men antall nye årlige tilfeller av hiv-smittede per 1 000 usmittede innbyggere. Dette er dermed en god måling på hvordan kampen mot utbredelsen av hiv går i det enkelte land.

Indikatoren 3.3.1 er en del av FNs bærekraftsmål 3. og måler om vi kan stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer samt bekjempe hepatitt, vannbårne og andre smittsomme sykdommer innen 2030.