Forklaring

Dette er en indikator for FNs bærekraftsmål nummer 16.3.2 som hjelper til med å nå målet om å sikre lik tilgang til rettsvern for alle.