InternettbrukereProsent internettbrukere (2022)

Internettbrukere2022

Land Prosent internettbrukere (2022)
Danmark 97.7
Singapore 97.1
Sverige 94.4
Tyskland 92.8
Latvia 90.4
Tyrkia 87.6
Egypt 79.3
Ecuador 69.8
Barbados 55.7

[[ modalTitle ]]

Internettbrukere2022

Prosent internettbrukere

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Indikatoren måler andelen av individ som har brukt Internett fra et hvilken som helst sted i landet de tre siste månedene. Målingene er gjort gjennom spørreundersøkelser og gjennom måling av bruk

Å gjøre tilgjengelig informasjon og kommunikasjon til innbyggerne i et land er en del av FNs bærekraftsmål nummer 17.8 der et delmål er å øke tilgangen til informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig, og arbeide for at de minst utviklede landene får allmenn og rimelig tilgang til Internett. 

Det er den internasjonale telekommunikasjonsunionen (ITU) som har ansvar for målinger og data.