Forklaring

Korrupsjonsskalaen går fra 0 (veldig korrupt) til 100 (helt renhårig). Indikatoren inkluderer korrupsjon i offentlig sektor (f.eks. politiet, utdannings- og helsesystemet, offentliges kjøp av tjenester fra næringslivet) og i politikken. 

Indeksen er utarbeidet av organisasjonen Transparency International som samler data fra ulike uavhengige institusjoner.

FN bærekraftsmål nummer 16 handler blant annet om å oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.