Forklaring

Statistikken måler forventet levealder ved fødselen og er en prognose for forventet levealder i befolkningen.

Tallene for de kommende årene er hentet fra FNs befolkningsanslag, og er basert på at andre faktorer som befolkningsvekst, fruktbarhet, migrasjon og dødelighet holder seg stabile.

Tallene ble sist revidert i 2022 av United Nations Population Division.