Forklaring

Arbeidsstyrken er her alle over 15 år eller eldre som deltar i betalt arbeid. Ved å vise hvor stor andelen av kvinner er i den totale arbeidsstyrken , ser vi i hvilke grad kvinner er aktive i den formelle arbeidsstyrken.

Tallmaterialet samles inn av Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO.