Forklaring

Tallene måler hvor mange prosent av barna i landet mellom 12-23 måneder som har fått vaksine mot meslinger. Etter en dose regner man at barnet er godt nok vaksinert mot sykdommen.