Forklaring

Indikatoren viser et lands drifts- og investeringsutgifter til militære formål, målt som andel av landets BNP.

Dataene er fra SIPRI og baserer seg på NATO sine definisjoner, som inkluderer alle utgifter på væpna styrker, inkludert fredsbevarende styrker, forsvarsdepartement og andre militære organ, paramilitære som blir trent til militæroperasjoner, og aktiviteter i verdensrommet. samt militær hjelp til andre land.