Forklaring

FN måler utvikling i et land i Human Development Index (HDI). Dette tallet sier ikke så mye om forskjellene innad i landet, og for å få vite mer om de ulike områdene fattigdom berører har FN utviklet indeksen MPI i tillegg. Den multidimensjonale fattigdomsindeksen er spørreundersøkelser der man måler 10 faktorer innen emnene: helse, utdanning, og levestandard, og setter disse i forhold til hverandre.

Når man beregner MPI forteller tallene både hvor mange mennesker som er fattige i et land, og hva et gjennomsnittlig fattig menneske, i det landet, mangler for å få det bedre. 

Det betyr for eksempel at hvis et menneske er underernært eller ikke får gå på skole, så er det en mer alvorlig form for fattigdom enn hvis man mangler elektrisitet og telefon der man bor.

NB! Indeksen er et sammendrag av resultater fra spørreundersøkelser gjort mellom 2008-2019

Beskrivelse av metoden for MPI

 Les mer om hvordan måler vi fattigdom og hvem er de fattige?