Befolkning under nasjonal fattigdomsgrenseprosent (2017)

Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense2017

Land prosent (2017)
Honduras 64.30
Bolivia 36.40
Gabon 33.40
El Salvador 29.20
Colombia 26.90
Brasil 26.50
Paraguay 26.40
Argentina 25.70
Armenia 25.70
Kirgisistan 25.60
Nord-Makedonia 22.20
Georgia 21.90
Peru 21.70
Ecuador 21.50
Djibouti 21.10
Costa Rica 20.00
Tyrkia 13.50
Russland 13.20
Indonesia 10.60
Chile 8.60
Bhutan 8.20
Uruguay 7.90
Belarus (Hviterussland) 5.90
Kina 3.10
Kasakhstan 2.50
Ukraina 2.40

[[ modalTitle ]]

Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense2017

prosent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Nasjonale fattigdomsgrenser er tilpasset de sosiale og økonomiske omstendighetene i hvert enkelt land. Disse grensene spiller en avgjørende rolle i Verdensbankens arbeid med fattigdomsbekjempelse verden over. Grensene er tilpasset levekostnadene i hvert enkelt land, og i enkelte tilfeller også innad i regioner og provinser som skiller seg ut fra landsgjennomsnittet.

Ettersom grensene er satt etter forhold som er unike i hvert land, lar det seg ikke gjøre å sammenligne direkte mellom forskjellige land. Hva det vil si å være fattig varierer til dels ekstremt mellom rikere og fattigere land verden over.

Indiktor 1.2.1  er del av FNs bærekraftsmål nummer 1 med delmål å minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever under den nasjonale fattigdomsgrensen i landet der de bor.