Forklaring

Statistikken bygger på en sjekkliste med spørsmål om politiske rettigheter. Hvert land rangeres på bakgrunn av svarene på de ulike spørsmålene. Rangeringen vises på en skala fra 1 til 7.

I land som får "1"  er det frie valg. Det er reell konkurranse mellom de politiske partiene, og de som vinner valget styrer landet etterpå. Opposisjonen har en viktig rolle, og minoritetsgrupper er representert i politikk og myndigheter.

I land som får "7" får innbyggerne oppfylt få eller ingen politiske rettigheter. Myndighetene er undertrykkende, av og til i kombinasjon med borgerkrig. Noen er politistater, andre har ingen sentralstyring og lider under ekstrem vold fra regionale krigsherrer.

Det er den uavhengige vaktbikkjeorganisasjonen Freedom House som utarbeider rangeringen.