Forklaring

Pressefrihetsindeksen evalueres gjennom følgende kriterier:

  • politisk kontekst
  • juridisk rammeverk
  • økonomisk kontekst
  • sosiokulturell kontekst
  • sikkerhet

En underordnet poengsum fra 0 til 100 beregnes for hver indikator. Alle kriteriene bidrar likt til den globale poengsummen, og innenfor hver indikator vektes alle spørsmålene og underspørsmålene likt.

85-100 poeng = Bra
70-85 poeng = Tilfredsstillende
55-70 poeng = Noe problematisk
40-55 poeng = Problematisk
0-40 poeng = Svært problematisk/ikke tilfredsstillende nivå

Pressefrihetsindeksen utarbeides av den internasjonale organisasjonen Reportere uten grenser (RSF).

Organisasjonen rangerer flesteparten av verdens land ut fra spørreundersøkelser blant reportere, menneskerettighetsaktivister, advokater og forskere. I tillegg kommer kvalitative data om angrep på, eller vold mot, journalister.