Forklaring

Primærnæringen referer her til skogbruk, jakt og fiske i tillegg til jordbruk og husdyrhold.