Forklaring

Indeksen er basert på tolv indikatorer, som til sammen måler hvor stor risiko det er for at myndighetene mister kontrollen over landet.

Eksempler på indikatorer er som ligger til grunn for indeksen er

  • sikkerhetsapparat
  • økonomisk utvikling og fordeling
  • offentlige tjenester
  • menneskerettigheter
  • demografi
  • flyktninger

Det er organisasjonen The Fund for Peace som utarbeider indeksen, og ulike analyser og rapporter som følger