Forklaring

Sekundærnæringer er her referert til industri som inkluderer generell produksjon av varer, gruvedrift, bygg, elektrisitet, vann og gass.