Forklaring

Psykiske lidelser forekommer i alle land og kulturer. De vanligste formene er angst og depresjon, som i mange tilfeller kan føre til selvmord. FNs bærekraftsmål ønsker å redusere disse tallene. 

Statistikken er indikator 3.4.2 for FNs bærekraftsmål nummer 3 med delmål å redusere antall mennesker som dør for tidlig med en tredjedel innen 2030 (ikke smittsomme sykdommer) Dette skal gjøre gjennom forebygging, behandling og å fremme mental helse og livskvalitet.