Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)levendefødte barn per 1000 jente (15-19 år) (2019)

Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)2019

Land levendefødte barn per 1000 jente (15-19 år) (2019)
Bangladesh 74
Ecuador 64
Belize 58
Colombia 58
Den dominikanske republikk 54
Brasil 49
Aserbajdsjan 48
Costa Rica 41
Kirgisistan 38
Vietnam 35
Mongolia 31
Georgia 29
Saint Lucia 29
Kasakhstan 23
Mauritius 23
Thailand 23
Albania 14
New Zealand 13
Libanon 12
Serbia 12
Bosnia-Hercegovina 10
Oman 8
Danmark 2
Singapore 2

[[ modalTitle ]]

Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)2019

levendefødte barn per 1000 jente (15-19 år)

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Tallene viser ikke alle dimensjoner ved tenåringsgraviditet, siden det er bare levendefødte barn som er regnet med. Dødfødte, spontanaborter og fremkalte aborter er ikke tatt med.

FNs bærekraftsmål ønsker å redusere tenåringsgraviditet siden tidlige fødsler utgjør en mye større risiko både for mor og barns liv. I tillegg forhindrer ofte tidlige svangerskap jenters mulighet til utdanning, arbeid og annen utvikling. Informasjon om prevensjon og bedre helsetilbud kan være med på å hindre dette.

Indikatoren 3.7.2 er en del av FNs bærekraftsmål nummer 3  som blant annet handler om å sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, inkludert informasjon om familieplanlegging, samt å sikre dette inn med nasjonale strategier og programmer.