Forklaring

Tallene viser ikke alle dimensjoner ved tenåringsgraviditet, siden det er bare levendefødte barn som er regnet med. Dødfødte, spontanaborter og fremkalte aborter er ikke tatt med.

FNs bærekraftsmål ønsker å redusere tenåringsgraviditet siden tidlige fødsler utgjør en mye større risiko både for mor og barns liv. I tillegg forhindrer ofte tidlige svangerskap jenters mulighet til utdanning, arbeid og annen utvikling. Informasjon om prevensjon og bedre helsetilbud kan være med på å hindre dette.

Indikatoren 3.7.2 er en del av FNs bærekraftsmål nummer 3  som blant annet handler om å sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, inkludert informasjon om familieplanlegging, samt å sikre dette inn med nasjonale strategier og programmer.