Undervektige barnprosent (2022)

Undervektige barn2022

Land prosent (2022)
Barbados 13.7
Mauritania 13.6
Niger 10.9
Mali 10.6
Tsjad 8.3
Nepal 7.7
Burundi 4.9
Kenya 4.9
Tanzania 3.3

[[ modalTitle ]]

Undervektige barn2022

prosent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Hvor mye barn vokser er internasjonalt anerkjent som en måte å måle om barn får nok eller rett ernæring.  Det er Verdens helseorganisasjon som har standarden på hva som er normal vekst.

Undervekt viser et barn som er for tynn i forhold til høyde som et resultat av kronisk eller midlertidig feilernæring.

Indikatoren 2.2.2 er del av FNs bærekraftsmål, delmål 2.2 som går spesielt på det å hindre undervekt blant barn. Dette er også et mål vedtatt av Verdens helseforsamling.