Forklaring

Hvor mye barn vokser er internasjonalt anerkjent som en måte å måle om barn får nok eller rett ernæring.  Det er Verdens helseorganisasjon som har standarden på hva som er normal vekst.

Veksthemming viser et barn som er for lavt i forhold til alder som et resultat av kronisk eller midlertidig feilernæring.

Indikator 2.2.1 er del av FNs bærekraftsmål , delmål 2.2  som går spesielt på feilernæring og det å hindre veksthemming blant barn. Dette er også et mål vedtatt av Verdens helseforsamling.