Vedtatt:07.07.2017
Last ned fulltekst:
Les mer på engelsk: Treaty on the prohibition of nuclear weapons

Avtalen ble åpnet for at land kan skrive under fra 20. september 2017. Avtalen skulle tre i kraft 90 dager etter at 50 land hadde bundet seg juridisk til avtalen gjennom å ratifisere den. Det skjedde 24. oktober 2020, som betyr at avtalen trådte i kraft 22. januar 2021.

Per 16. januar 2024 er det 70 land som har sluttet seg til avtalen.

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) mottok Nobels fredspris i 2017, blant annet for sitt arbeid med avtalen om forbud mot atomvåpen.

Norge var ett av rundt 40 land som ikke deltok i forhandlingene om avtalen. Sverige stemte for forbudet, som eneste nordiske land. 122 land stemte for avtalen. Danmark, Finland og Island stemte heller ikke.

Hvorfor er ikke Norge medlem?

FN-sambandet kontaktet Utenriksdepartementet om hvorfor Norge ikke har ratifisert denne konvensjonen.

Her er Utenriksdepartementets svar (5. juni 2023):

"Norge kan ikke slutte seg til Avtalen om forbud mot kjernevåpen da det ville komme i konflikt med vårt NATO-medlemskap. Ingen NATO-land har signert eller ratifisert avtalen, ei heller noen stater med kjernevåpen. Viser for øvrig til utredning om dette spørsmålet fra 2018, som hadde bred støtte i Stortinget: Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) - regjeringen.no."

Ifølge en rapport fra Folkerettsinstituttet ville en eventuell norsk tilslutning til avtalen om forbud mot atomvåpen være forenlig med Norges medlemskap i NATO, sett fra et juridisk perspektiv.

Lær mer