Utviklingsminister Tvinnereim har kunngjort at Norge vil støtte FNs fond for utdanning i nødssituasjoner og langvarige kriser – Education Cannot Wait (ECW), eller utdanning kan ikke vente – med hele 500 millioner kroner mellom 2023 og 2026.

— Å sikre utdanning i konflikt og kriser er en av Norges prioriteringer, understreket utviklingsministeren under Fondets høynivågiverkonferanse, som holdes 16.-17. februar i Genève.

ECW og Sveits har innkalt til denne høynivågiverkonferansen – i nært samarbeid med Norge, Colombia, Tyskland, Niger og Sør-Sudan – for å sikre at ECW er i stand til å levere på sin ambisiøse plan for neste fire år. Norge stilte med ett av de få flerårige løftene kunngjort under høynivågiverkonferansen.

— Det er utrolig å se de gode resultatene til ECW i felten, og de raske reaksjonene når kriser rammer, understreket utviklingsministeren.

Tvinnereim
— Å sikre utdanning i krise og konflikt er en av Norges prioriteringer, understreket utviklingsministeren under Fondets høynivågiverkonferanse. Foto: ECW/Manuel Lopez

222 millioner barn og ungdom berørt

Rundt om i verden er 222 millioner barn og ungdom berørt av krig, katastrofer og fordrivelse.

Disse jentene og guttene er desperate etter å lære. 84 prosent av barn som ikke går på skolen på grunn av konflikt lever i langvarige kriser, to-tredjedel bor i ti land: Afghanistan, DR Kongo, Etiopia, Jemen, Mali, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan, Sør-Sudan.

Amina Mohammed
— En fugl kan ikke fly med én vinge. Utdanning må vinne, sa FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed. Foto: FN-sambandet

— I mer enn 500 dager har Taliban forbudt videregående skole for alle jenter, sa FNs visegeneralsekretær Amina Mohammed under åpningen, etter sin offisielle reise til Afghanistan i januar. Det er viktig at vi står i solidaritet med disse jentene – de er ikke alene. Vi må også fortsette å finansiere programmer, innenfor utdanning, helse og sosial beskyttelse.

En fugl kan ikke fly med én vinge. Utdanning må vinne.
Amina Mohammed

En ny studie viser at nesten 120 millioner barn i krisesituasjoner går på skolen, men oppnår ikke lese- eller matteferdigheter.

Hastetiltak er nødvendig får å sikre fremtiden til alle barna i disse landene.

Utdanning er en menneskerettighet

Tvinnereim
— Det er utrolig å se de gode resultatene til ECW i felten, og de raske reaksjonene når kriser rammer, understreket utviklingsministeren. Foto: FN-sambandet

— Vi må aldri glemme at utdanning er en menneskerettighet – ifølge artikkel 26 av FNs verdenserklæring for menneskerettigheter, sa Tvinnereim. Dette er en menneskerett uansett hvor du bor, om du er i en krise, om du er i en flyktningleir, understreket hun, under åpningen av høynivågiverkonferansen.

ECW er et viktig instrument for å oppfylle denne grunnleggende menneskerettigheten.
Utviklingsminister Tvinnereim

Utdanning kan ikke vente!

Siden opprettelsen har Fondet klart å bringe sammen en voksende koalisjon av regjeringer, multilaterale organisasjoner og sivilsamfunnsaktører for å levere en verden der alle barn og unge som er berørt av kriser kan lære gratis, trygt og uten frykt.

Norge var en viktig aktør da fondet ble opprettet på det humanitære toppmøtet i 2016, etter drøftelser på toppmøtet om utdanning for utvikling i Oslo i 2015.

Men økende konflikt, klimaendringer og kjølvannet av covid-19 legger et enormt press på økonomier, utdanningssystemer og internasjonal bistand.

For å kunne møte på disse alarmerende utfordringene har ECW lansert en ambisiøs ny strategi og oppfordrer verdensledere, bedrifter, stiftelser og enkeltpersoner med høy nettoverdi til å gi minst 1,5 milliarder dollar – slik at de kan levere sin strategiske plan for 2023-2026.

Svimlende 78 millioner jenter og gutter rundt om i verden i dag går ikke på skolen i det hele tatt på grunn av konflikter, klimakatastrofer og forflytning – mens flere titalls millioner mottar kun sporadisk undervisning, sa FNs generalsekretær.

— Utdanning er den beste investeringen vi kan gjøre for en mer rettferdig og fredelig verden. La oss holde løftet vårt, understreket han.