Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

For 5 år siden ble bærekraftsmålene vedtatt i FN. Ambisjonen var å endre vår verden til beste for mennesker, planeten og velstand. Nå trues dette av koronapandemien. Vi oppfordrer derfor statsminister Erna Solberg, som leder av FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, til å ta grep for å hindre at bærekraftsmålene blir virusets største offer, men snus til en mulighet i det Handlingens tiår vi har foran oss.

Den siste uken har vår tids store utfordringer, fattigdom, ulikhet, klima og miljø, blitt borte fra nyhetsbildet. I stedet fyller koronakrisen nå alle kanaler. Det er forståelig. Over hele Europa har regjeringer vedtatt omfattende tiltak for å begrense smittefaren. Stengte grenser, skoler og barnehager, strenge karanteneregler og et næringsliv som stopper opp av mangel på etterspørsel gjør at mange i Europa nå frykter for jobben og fremtiden – i tillegg til hva viruset kan føre med seg av sykdom og død.

Ingen vet hvor lenge tiltakene vil vare, men vi vet det vil koste. Hvor skal pengene tas fra? Om kutt i bistanden inngår i Europas svar på koronapandemien vil det ytterligere kunne svekke det multilaterale samarbeidet om bl.a. bærekraftsmålene.

På kort sikt kan det se ut som om klima og miljø er «vinnere». Noen håper at pandemien kan skape ny endringsvilje og grunnlag for mer bærekraftige produksjons- og forbruksmønstre. Samtidig er faren stor for at hensynet til klima og miljø, så vel som fattigdom og ulikhet, vil bli tillagt mindre vekt når dagens koronatiltak legges bort og økonomi og arbeidsplasser skal gjenreises gjennom ny økonomisk vekst.

Vi oppfordrer derfor statsminister Erna Solberg, som leder for FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene, til å ta initiativ for å hindre at verdens giverland kutter bistand i møte med koronaviruset og at FN-systemet grundig vurderer hvordan FN og medlemslandene bør håndtere de utfordringer og muligheter koronapandemien stiller oss overfor og snu det til en mulighet i arbeidet for Agenda 2030 og bærekraftsmålene.

(Innlegget sto i Dagsavisen 24. mars 2020)